.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:91. Error 9: Invalid character
You are here: Home Tuy?n d?ng !

Tn Giao d?ch: Cng ty TNHH Qu?ng co - Th??ng m?i N? C??i Vi?t.
Tn vi?t t?t: .:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising
Ngy thnh l?p: 04/10/2007
Tr? s? chnh: 365 L?c Long Qun, Ph??ng 5, Qu?n 11, TP.HCM

.:: VietSmile ::. Event - Printing - AdvertisingL?nh v?c ho?t ??ng chnh:
- Thi?t k? sng t?o
- Thi cng qu?ng co chuyn nghi?p, gi r?
- Pan - B?ng hi?u - H?p ?n trn m?i ch?t li?u.
- Thi?t k? & Thi cng gian hng h?i ch? tri?n lm
- Thi?t k? & In ?n: bao b, nhn hi?u hng ha, catalogue, brochure, l?ch ??c quy?n
- Thi?t k? & Cung c?p: v?t ph?m qu?ng co, khuy?n mi
- T? ch?c s? ki?n: Chuyn cung c?p trang thi?t b? v d?ch v? trong cc s? ki?n nh?: l? khai tr??ng, khnh thnh, l? ??ng th?, h?i ngh? - h?i th?o khch hng, roadshows, h?i ch? tri?n lm, cc ho?t ??ng khuy?n mi,.
Cc khch hng v ??i tc tiu bi?u: ? v ?ang l ??i tc c?a nhi?u cng ty l?n nh? Viettel, San Miguel Food, H? th?ng cy x?ng Petrolimex, Tn ??i Thnh, Bauyer, Vietcharm Travel, HappyLand ...

?? v??n ln pht tri?n m?nh m?, v ?? ?p ?ng nhu c?u kinh doanh ngy cng m? r?ng, VietSmile c?n tuy?n d?ng 1 s? v? tr sau:

  1. Nhn vin kinh doanh: SL: 02
  2. Nhn vin thi?t k?. SL: 02
  3. Th? qu?ng co tay ngh? gi?i. SL: 02

(Click vo ch?c danh ?? xem r chi ti?t)

H? s? g?i tr?c ti?p t?i Cng ty, ho?c c th? g?i qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.