.:: VietSmile ::. Event - Printing - Advertising

Hy g?i ngay cho chng ti


You are here: Home Qu?ng co

Qu?ng co - AdvertisingTrong cc lo?i hnh truy?n thng marketing nh?:

 • Khuy?n m?i (Sales Promotion)
 • Quan h? cng chng (Public Relations)
 • Bn hng c nhn (Personal Selling)
 • Ti?p th? tr?c ti?p (Direct Marketing)
 • T? ch?c s? ki?n (Events)
 • Truy?n thng t?i ?i?m bn hng (POS)
 • Truy?n thng ?i?n t? (E-communication)...

Qu?ng co l m?t hnh th?c truy?n thng marketing h?u hi?u nh?t.

Qu?ng co - Advertising1. Qu?ng co trong nh:
Thng qua cc lo?i ?n ph?m nh?:

 • Poster, p phch qu?ng co
 • Catalogue, Brochure, sch bo, t?p ch
 • Truy?n hnh, media...

2. Qu?ng co ngoi tr?i:
Ch? y?u qua cc hnh th?c sau

 • Pan, H?p ?n, B?ng hi?u qu?ng co
 • B?ng ?n Led, Non-sign, Billboard
 • Qu?ng co ? tr?m xe Bus.
 • Qu?ng co trn thn xe...